Úvodní strana
Základní informace
Aktuality
Historie školy
Chod školy
Učitelé
Školní jídelna
Mateřská škola
Fotogalerie
Kontakty

              Mateřská škola


    Mateřská škola v Záboří existuje od r.1990, od 1.1.2003 se stala součástí ZŠ Záboří. Je vedena jako jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti zpravidla od 3 do 6 let. V současné době je kapacita MŠ navýšena na 28 dětí. Vedoucí učitelka MŠ – Martina Řandová, provozní pracovnice – Věra Červená.
    Školní vzdělávací program  „POZNEJ, VNÍMEJ A CHRAŇ“ je založen na přirozeném a stále se opakujícím střídání ročních období a s ním souvisejících tradic a zvyků. Témata ŠVP jsou dětem blízká, vycházejí z jejich prožitků, z toho, co vidí kolem sebe. Snažíme se o vytváření kladného vztahu dětí k přírodě, hudbě, pohybu, výtvarným a pracovním činnostem. Učíme děti vidět to hezké kolem sebe, v sobě i v druhých a umět se z toho radovat.    

Z akcí MŠ:
 • vánoční focení dětí za účasti rodičů a sourozenců
 • vystoupení dětí na „Vítání občánků“
 • mikulášská nadílka
 • vánoční besídka
 • návštěva ZŠ s předškoláky
 • masopustní karneval
 • školní akademie
 • školní výlet
 • Den dětí
 • loučení s předškoláky
 • vystoupení dětí „Pod lípou“ na zábořské pouti
 • zápis dětí do MŠ spojený se „Dnem otevřených dveří“
 • kulturní, divadelní a poznávací akce i ve spolupráci se ZŠ
 • oslavy lidových zvyků a tradic
 • účast na výtvarných a jiných soutěžích
 • účast na výtvarných soutěžích
 • děti předškolního věku mohou navštěvovat keramický kroužek (pod ZUŠ Blatná)
Dokumenty MŠ
   Školní vzdělávací program mateřské školy pdf
   Řád mateřské školy pdf
   Provozní řád mateřské školy pdf
   Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy pdf

Fotogalerie zde
 
 

Datum a svátek

 

Co máme k obědu

 

Týdenní menu

Kalendář akcí

 

Počasí

 

TOPlist

ZŠ a MŠ Záboří, okres Strakonice, Záboří 105, 387 34 Záboří
Příspěvková organizace, IČ 750 00 971
Tel. 383 49 44 25, e-mail: zs.zabori@centrum.cz, www: www.zszabori.cz


© Michal Gutwirth 2012